Như tít ạ. hiện e đã tải phim về rồi nhưng subviệt k có. mọi người ai có cho e xin với. cảm ơn trước ạ