Full House Take 2 (2012)
Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2
Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Full_House_Take_2

Yêu cầu : Phụ đề Việt, chuẩn HD 720p hoặc Full HD 1080p.