Có bạn nào có phim chiếu rạp của VN k cho mình xin với, film ĐẠI NÁO HỌC ĐƯỜNG á, cám ơn nhé:19: