Như tiêu đề ạ, phim này hay quá mà bây giờ tìm lại không có, mấy trang trên mạng phim online đa số die hay là quá tệ 240p ae có ai có bản nào tốt tốt hơn hay bản nào cũng được cho em xin với ạ cúm ơn ạ