DĐ cho mình xin phụ đề việt phim SOLO 1996 bản DVD nha.Thank mọi người.
http://subscene.com/subtitles/solo