Đó là 1 bộ phim cuối tuần khá lâu rồi phát sóng trên truyền hình VTV1 (Khoảng 1998 hay 2000 trờ về).
Nội dung : Phim kể về cuộc phưu lưu của 1 cậu bé qua các con tem (Tem thư) thần kỳ, cứ mỗi 1 con tem có 1 bí ẩn, và mỗi 1 con tem là cậu lại bị hút vào đó - trờ thành 1 nhân vật trong con tem, rồi lá thứ đi đâu là cậu đi theo đó..... Cuối phim thì hình như cậu biến thành 1 cậu bé tay cầm 1 cái cặp có viết dòng chữ gì đó (đầu đội mũ như kiểu mũ nồi), nhờ chi tiết này mà có người khi soi kinh lúp đã nhận ra cậu trong con tem và tìm cách đưa cậu về.

-------------------------------------------------------------------------------
Phim khá ấn tượng mà lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ được gì nhiều