Xin Ad bộ phim kinh điển "Mị Nguyệt Truyện", đã có lồng tiếng VN.
Xin 1280x720p [đừng cho 1080p --> PC mình yếu lém].
Cám ơn thật nhiều!