Paris By Night 118: Đức Huy 50 Năm Âm Nhạc 2016 1080i Blu-ray AVC DD2.0Mã:
PARIS BY NIGHT 118 - 50 năm âm nhạc Đức Huy

1. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Lam Anh, Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
2. Khóc Một Dòng Sông - Ngọc Hạ
3. Cơn Mưa Phùn - Trần Thái Hoà
4. Mùa Hè Đẹp Nhất – Hà Trần
5. Trái Tim Ngục Tù - Đan Nguyên
6. LK Chiều Hôm Nay & Đến Bên Anh - Lương Tùng Quang, Như Loan
7. White Sandy Beach - Thiên Tôn,
8. Tiếng Mưa Đêm - Ngọc Anh &
9. Một Tình Yêu - Đình Bảo
10. Đừng Xa Em Đêm Nay - Hoàng Thuý Vy
11. Nếu Xa Nhau - Kỳ Phương Uyên
12. Và Tôi Cũng Yêu Em - Tuấn Anh
13. Bay Đi Cánh Chim Biển - Don Hồ
14. Giấc Mơ Trong Mộng - Lam Anh
15. Thêm Một Lần Nữa - Minh Tuyết
16. Tiếng Đàn Guitar – Đức Huy
17. Hài Kịch – Chí Tài, Trường Giang, Hoài Linh, Đức Huy
18. Xin Một Ngày Mai Có Nhau - Khánh Hà
19. Tình Yêu Vội Đi - Bằng Kiều
20. Giống Như Tôi - Mai Tiến Dũng
21. Mãi Một Mình - Nguyễn Hồng Nhung
22. Yêu Lần Đầu - Tóc Tiên
23. Yêu Em Dài Lâu - Diễm Sương &
24. Luôn Luôn Mãi Mãi - Quỳnh Vy
25. Sao Vẫn Còn Mưa Rơi - Quang Dũng
26. Như Đã Dấu Yêu - Tuấn Ngọc
27. Người Tình Trăm Năm - Hoàng Mỹ An
28. Final
MTV BONUS:
** Lời Yêu Thương – Justin Nguyễn

DISC INFO:

Disc Title: PBN_118_BLURAY
Disc Size: 43.783.768.624 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00008.MPLS
Length: 3:52:55.027 (h:m:s.ms)
Size: 33.826.363.392 bytes
Total Bitrate: 19,36 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 18000 kbps 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00008.M2TS 0:00:00.000 3:52:55.027 33.826.363.392 19.364

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:01:15.809 9.982 kbps 26.134 kbps 00:00:27.727 19.452 kbps 00:00:08.308 17.142 kbps 00:00:35.268 41.615 bytes 507.348 bytes 00:00:42.709
2 0:01:15.809 0:06:04.230 20.881 kbps 39.002 kbps 00:05:00.633 32.207 kbps 00:02:00.520 30.674 kbps 00:04:58.665 87.089 bytes 323.820 bytes 00:03:11.691
3 0:07:20.039 0:03:40.987 15.847 kbps 34.805 kbps 00:08:52.098 31.166 kbps 00:08:51.264 24.718 kbps 00:08:51.264 66.087 bytes 408.658 bytes 00:08:53.299
4 0:11:01.027 0:07:07.093 20.201 kbps 40.511 kbps 00:14:14.019 34.645 kbps 00:12:20.406 33.721 kbps 00:12:17.236 84.255 bytes 454.091 bytes 00:11:36.729
5 0:18:08.120 0:07:49.869 15.603 kbps 40.421 kbps 00:22:04.289 36.283 kbps 00:22:03.388 33.588 kbps 00:22:01.153 65.079 bytes 391.828 bytes 00:21:05.530
6 0:25:57.989 0:05:46.212 18.201 kbps 39.178 kbps 00:29:55.827 30.834 kbps 00:28:46.057 26.845 kbps 00:28:41.753 75.914 bytes 414.211 bytes 00:29:56.728
7 0:31:44.202 0:08:34.013 11.760 kbps 23.324 kbps 00:36:09.400 22.693 kbps 00:36:06.597 20.810 kbps 00:36:03.394 49.052 bytes 302.525 bytes 00:35:48.012
8 0:40:18.215 0:04:40.546 19.209 kbps 39.488 kbps 00:43:18.228 35.571 kbps 00:43:17.761 32.155 kbps 00:43:13.691 80.118 bytes 365.895 bytes 00:43:15.793
9 0:44:58.762 0:05:50.283 12.363 kbps 18.626 kbps 00:46:12.402 17.221 kbps 00:46:04.595 17.095 kbps 00:46:03.393 51.564 bytes 309.556 bytes 00:49:42.245
10 0:50:49.046 0:07:26.846 21.198 kbps 43.837 kbps 00:53:54.464 36.769 kbps 00:53:54.464 33.647 kbps 00:55:32.329 88.415 bytes 466.565 bytes 00:54:14.651
11 0:58:15.892 0:06:30.456 14.309 kbps 29.372 kbps 01:03:56.132 27.422 kbps 01:03:26.302 22.261 kbps 01:03:21.798 59.679 bytes 412.954 bytes 01:03:30.239
12 1:04:46.349 0:03:58.738 16.663 kbps 41.023 kbps 01:05:01.998 28.436 kbps 01:06:56.712 24.861 kbps 01:07:30.446 69.487 bytes 402.721 bytes 01:05:02.798
13 1:08:45.087 0:04:57.030 22.361 kbps 41.327 kbps 01:12:19.601 35.314 kbps 01:09:43.546 33.855 kbps 01:09:40.142 93.264 bytes 430.362 bytes 01:12:19.902
14 1:13:42.117 0:08:09.188 16.088 kbps 37.715 kbps 01:16:05.027 27.760 kbps 01:16:04.860 26.197 kbps 01:16:04.226 67.103 bytes 379.890 bytes 01:18:34.743
15 1:21:51.306 0:06:21.214 22.503 kbps 50.937 kbps 01:22:08.957 35.951 kbps 01:22:08.723 30.702 kbps 01:22:08.490 93.849 bytes 476.207 bytes 01:22:09.257
16 1:28:12.520 0:04:30.870 16.372 kbps 35.105 kbps 01:30:52.313 30.150 kbps 01:30:52.079 27.616 kbps 01:30:52.013 68.292 bytes 381.011 bytes 01:30:34.429
17 1:32:43.391 0:04:26.466 21.690 kbps 40.944 kbps 01:33:59.500 33.584 kbps 01:36:14.101 29.067 kbps 01:34:53.988 90.455 bytes 370.481 bytes 01:34:31.532
18 1:37:09.857 0:04:44.250 18.601 kbps 36.170 kbps 01:37:31.812 30.700 kbps 01:37:30.744 25.766 kbps 01:37:25.773 77.589 bytes 457.921 bytes 01:40:41.468
19 1:41:54.108 0:05:09.208 26.225 kbps 40.815 kbps 01:43:31.004 34.418 kbps 01:43:30.938 31.838 kbps 01:43:30.938 109.369 bytes 411.155 bytes 01:41:59.680
20 1:47:03.316 0:06:47.573 11.839 kbps 23.469 kbps 01:47:24.905 22.138 kbps 01:47:24.204 20.134 kbps 01:47:22.803 49.383 bytes 322.674 bytes 01:49:31.364
21 1:53:50.890 0:04:24.330 16.425 kbps 35.066 kbps 01:56:30.283 30.691 kbps 01:56:26.245 28.346 kbps 01:56:23.276 68.505 bytes 328.860 bytes 01:56:11.297
22 1:58:15.221 0:04:02.542 14.049 kbps 40.826 kbps 02:00:17.343 30.859 kbps 02:00:05.831 25.603 kbps 02:00:17.043 58.589 bytes 387.840 bytes 02:00:06.933
23 2:02:17.763 0:07:48.568 15.072 kbps 32.293 kbps 02:09:32.498 29.348 kbps 02:09:31.363 22.232 kbps 02:05:29.021 62.868 bytes 435.200 bytes 02:10:06.298
24 2:10:06.331 0:05:22.488 22.096 kbps 44.049 kbps 02:12:09.388 36.219 kbps 02:12:08.453 30.144 kbps 02:10:20.546 92.147 bytes 435.576 bytes 02:10:07.299
25 2:15:28.820 0:23:54.132 17.166 kbps 40.531 kbps 02:16:02.821 31.013 kbps 02:16:02.687 29.036 kbps 02:36:31.181 71.599 bytes 461.177 bytes 02:38:37.474
26 2:39:22.953 0:06:40.166 16.583 kbps 34.273 kbps 02:42:58.668 31.437 kbps 02:41:28.245 29.190 kbps 02:41:25.208 69.158 bytes 458.416 bytes 02:45:30.587
27 2:46:03.119 0:08:19.565 17.614 kbps 39.082 kbps 02:51:06.956 31.894 kbps 02:48:01.004 28.915 kbps 02:51:05.655 73.464 bytes 442.898 bytes 02:54:12.942
28 2:54:22.685 0:08:20.066 20.452 kbps 38.041 kbps 02:54:31.027 30.424 kbps 02:55:24.881 30.186 kbps 02:57:47.757 85.308 bytes 446.868 bytes 03:01:43.726
29 3:02:42.751 0:06:45.938 20.400 kbps 47.283 kbps 03:06:00.616 36.771 kbps 03:04:10.105 33.373 kbps 03:04:10.039 85.086 bytes 537.209 bytes 03:08:27.596
30 3:09:28.690 0:06:26.219 20.422 kbps 41.003 kbps 03:09:39.968 36.696 kbps 03:09:37.866 30.844 kbps 03:09:37.866 85.168 bytes 380.982 bytes 03:09:37.899
31 3:15:54.909 0:03:22.502 27.453 kbps 44.619 kbps 03:16:15.964 34.236 kbps 03:16:12.360 31.731 kbps 03:16:07.388 114.522 bytes 332.738 bytes 03:16:16.831
32 3:19:17.412 0:03:49.162 24.966 kbps 36.168 kbps 03:20:01.723 30.682 kbps 03:21:29.911 29.442 kbps 03:21:28.843 104.128 bytes 350.093 bytes 03:19:53.881
33 3:23:06.574 0:02:34.921 13.367 kbps 35.364 kbps 03:23:22.490 32.844 kbps 03:23:22.390 28.391 kbps 03:23:22.190 55.738 bytes 409.810 bytes 03:23:25.760
34 3:25:41.495 0:05:38.237 18.621 kbps 40.086 kbps 03:30:26.213 32.513 kbps 03:30:25.446 29.365 kbps 03:27:48.055 77.671 bytes 417.018 bytes 03:29:03.898
35 3:31:19.733 0:03:51.264 12.454 kbps 37.395 kbps 03:31:47.661 32.350 kbps 03:31:47.061 24.201 kbps 03:31:46.794 51.935 bytes 424.065 bytes 03:31:47.361
36 3:35:10.998 0:03:48.895 16.114 kbps 35.144 kbps 03:37:34.241 29.729 kbps 03:37:40.881 28.239 kbps 03:37:40.414 67.209 bytes 323.504 bytes 03:37:34.341
37 3:38:59.893 0:04:54.594 13.816 kbps 25.724 kbps 03:41:11.491 22.756 kbps 03:41:10.790 18.198 kbps 03:41:10.790 57.632 bytes 304.009 bytes 03:41:12.359
38 3:43:54.487 0:04:36.275 23.991 kbps 36.551 kbps 03:45:45.465 32.995 kbps 03:45:45.698 30.168 kbps 03:47:02.842 100.064 bytes 332.903 bytes 03:47:00.106
39 3:48:30.763 0:04:24.263 21.924 kbps 36.432 kbps 03:49:46.672 33.294 kbps 03:49:44.637 31.274 kbps 03:49:43.236 91.451 bytes 353.190 bytes 03:49:35.428

STREAM DIAGNOSTICS:

File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00008.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 13974,961 18.000 31.443.675.166 171.343.610
00008.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 13974,961 448 782.598.656 4.367.180

QUICK SUMMARY:

Disc Title: PBN_118_BLURAY
Disc Size: 43.783.768.624 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Playlist: 00008.MPLS
Size: 33.826.363.392 bytes
Length: 3:52:55.027
Total Bitrate: 19,36 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 18000 kbps / 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 448 kbps
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: