Tên tiếng Anh: The Greed of Man
Tên tiếng Hoa: 大時代
Tên gốc: Đại Thời Đại
Tên FFVN : Đại Thời Đại
Số tập: 40
Giám chế: Vi Gia Huy
Diễn viên:

Trịnh Thiếu Thu - Đinh Giải
Lưu Thanh Vân - Phương Triển Bác
Lưu Tùng Nhân - Phương Tiến Tân
Lam Khiết Anh - La Tuệ Linh
Châu Huệ Mẫn - Nguyễn Mai
Quách Ái Minh - Long Kỷ Văn
Ngô Vịnh Hồng - Phương Phương
Lý Lệ Trân - Phương Đình
Dương Linh - Phương Mẫn
Thiệu Trọng Hành - Đinh Hiếu Giải
Đào Đại Vũ - Đinh Ích Giải
Ngô Khải Minh - Đinh Vượng Giải
Quách Chính Hồng - Đinh Lợi Giải
Tăng Giang - Long Thành Bang
Lưu Giang - Châu Tế Sinh
La Lạc Lâm - Diệp Thiên
Giang Nghị - Trần Vạn Hiền
Lâm Bảo Di - Trần Thao Thao
La Lạc Lâm - Diệp Tín

Remux: yennhi04
Upload: yennhi04
Audio: US
Format: AVI
Video size: 640x480
Ghi chú: Topic này mình post rồi, nhưng post full bộ nên lập topic mới cho đẹp mắt!


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: