Femme Fatale 1988 DVDrip XviD


Dục Vọng Chết Người

phim/18.jpg" border="0" alt="" />

(Taiwan)


Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Một bộ phim xếp loại CAT III của Đài Loan nói về những dục vọng chết người như tửu sắc, quyền lực, tiền bạc, nó khiến mọi thứ có giá trị truyền thống trở nên lỗi thời, lòng người điên đảo.
​</div></div>
Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Femme.Fatale.1988
FORMAT .......: AVI
RUNTiME ......: 1h 31mn
RELEASE SiZE .: 759 MiB
CODEC ........: XVID Advanced Simple@L5
BiTRATE ......: 1 025 Kbps
RESOLUTiON ...: 640x480
ASPEC RATiO ..: 1.333
FRAMERATE ....: 25.000
CODEC ........: MPA1L3
BiTRATE ......: 128 Kbps
CHANNEL(s) ...: 2
LANGUAGE(s) ..: .
SUBTiTLE(s) ..: .​</div></div>
Screenshots


Download
Dung lượng: 0.8 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Các bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">DVDrip:
Femme Fatale 1988 DVDrip XviD - {0.8 GiB} Fshare TenLua ​</div></div></div>

View more random threads: